Pirkanmaan Hukkalämpö Oy:n tietosuojaselosteet

Alla on luettavissa Pirkanmaan Hukkalämmön ylläpitämien henkilörekisterien tietosuojaselosteet. Tietosuojaselosteissa on kuvailtu Pirkanmaan Hukkalämmön hallinnoimat henkilörekisterien sisältämät tiedot, tietojen käyttötarkoitus ja suojauksen periaatteet. Tietosuojaselosteet sisältävät myös tietoja rekisteröidyn oikeuksista sekä yhteystiedot.

Henkilörekisterillä tarkoitetaan sellaista henkilötietojen muodostamaa kokonaisuutta, jossa henkilötietoja käytetään yhdenmukaisiin käyttötarkoituksiin.